dimarts, 7 d’abril del 2015

Com es fa una bibliografia


Quan es fa un treball, cal posar-hi la bibliografia.

La bibliografia és la llista de les fonts d'informació que s'han utilitzat per fer el treball.

Hi ha molts tipus de fonts. A la bibliografia cal fer un apartat per a cada classe de font.


Dins de cada apartat, cal ordenar alfabèticament cada font.


Com a apartats, podríem posar el dels llibres, el de les pàgines d'internet, el de les revistes, el dels diaris, el dels DVDs, el de programes de Televisió, el de les fonts orals...


Quan escrivim un llibre a la llista de llibres, cal fer-ho així:

cognom de l'autor o autora en majúscula + coma + nom de l'autor o autora + any de publicació entre parèntesis + dos punts + títol + punt + ciutat de publicació + dos punts + editorial + punt


Exemple: SERRA, Josep Antoni (1996): L'evolució del poblament. Manresa: Edicions Raima.


Quan escrivim una pàgina web a la llista de pàgines web, cal fer-ho així:

títol de la pàgina web + punt + Accessible a l'adreça + dos punts + adreça de la pàgina Exemple: La plana del Po. Accessible a l'adreça: http://queraltgil.blogspot.com/2008/05/hidrografia.html


En aquesta pàgina web trobaràs un exemple d'una bibliografia ben feta: exemple de bibliografia


Pots escriure qualsevol dubte a COMENTARIS.

Així mateix, per saber si ho fas bé, pots copiar la bibliografia del treball que estàs fent a COMENTARIS i et direm com està.

Vagi bé!

2 comentaris: